Yrittäjyyskasvatus sisältyy jokaisen opettajan työhön. Se perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Yrittäjyyskasvatus on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa asennekasvatusta.

Yrittäjyyskasvatuksen osaajalla on näkemystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnallemme, hän tuntee lähialueen kehittämisstrategiat ja osaa käsitteellistää yrittäjyyden ilmiön yrittäjyyskasvatuksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja tekee laaja-alaista työtä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseksi. 

Yrittäjyyskasvatuksen osaaja -metamerkki myönnetään viiden osaamismerkin myöntämisen jälkeen:

  • Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet

  • Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys

  • Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö

  • Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen

  • Yrittäjyyskasvatuksen strategia