YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA - osaamismerkki

Oman alueen yrittäjyyskasvatuksen strategian tunteminen

OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Tutustu paikkakuntasi alueelliseen yrittäjyyskasvatuksen strategiaan ja vastaa kysymyksiin:

  • Mitkä ovat alueesi yrittäjyyskasvatuksen strategian ydintavoitteet?

  • Mitkä kouluasteet ovat strategiassa mukana?

  • Miten edistät yrittäjyyskasvatuksen alueellisen strategian toteutumista omassa työssäsi?

  • Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia sinun mielestäsi alueellisessa strategiassa on oman koulutusasteen osalta?


Osaamismerkkihakemuksen ohje:

Dokumentoi vastauksesi ja linkitä dokumentti merkkihakemukseen.