OPETTAJAN TYÖELÄMÄVERKOSTOT JA YRITYSYHTEISTYÖ  - osaamismerkki

Oman alan työelämäverkostojen hyödyntäminen

OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN OSOITTAMINEN

1. Miten oppilaitos voi tukea työelämäverkostojen kehittämistä ja ylläpitämistä?
2. Miten hyödynnät työelämäverkostoja sekä yrityksiä oman alasi opetustyössä, ohjauksessa ja arvioinnissa?
3. Millaiset opetus- ja ohjausmenetelmät lisäävät oppijan tietoutta yrittäjämäisestä työskentelystä, yrittäjyydestä sekä lisäävät yrittäjyyshalukkuutta?
4. Kun olet vastannut kysymyksiin 1-3, niin käy haastattelemassa valitsemaasi yrittäjää alla olevilla kysymyksillä ja pohdi saamiasi vastauksia:

a. Tekevätkö yritykset ja oppilaitokset riittävästi yhteistyötä?
b. Millaista yhteistyötä yrittäjä voisi/haluaisi tai tekee oppilaitoksen kanssa?
c. Millaisia kokemuksia yrittäjällä on ollut työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta/harjoittelijoista?


Osaamismerkkihakemuksen ohje:

Dokumentoi pohdintasi ja linkitä dokumentti merkkihakemukseen.